Logowanie do
platformy eBOK

Kliknij w button „Logowanie” aby przejść do strony eBok.

Nasze zasoby

0 +
Mieszkańców
0
Bloki
0
Powierzchna Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Odrodzenie” została powołana na Zebraniu Założycielskim w dniu 29.12.1959r. i zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie w dniu 31.03.1960r. pod numerem A.RS IX-7628. Spółdzielnia została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000199466, posiada nr identyfikacji podatkowej NIP 745-000-19-19 oraz nr REGON 487864.

Przedmiotem przeważającej działalności Spółdzielni jest obsługa nieruchomości na własny rachunek (PKD–68.20.Z). Spółdzielnia prowadzi również działalność związaną z zarządzaniem nieruchomościami na zlecenie.

U W A G A

Spółdzielnia Mieszkaniowa Odrodzenie w Szczytnie informuje, że

od 1 lutego 2024r. przestają funkcjonować kasy MONETII

przy ul. Narońskiego 2 i ul. Solidarności 9

Wpłaty gotówkowe członków spółdzielni będą przyjmować placówki Banku PKO BP:

Oddział PKO przy Placu Juranda 1

Agencja PKO przy ul. Żeromskiego 37B

Opłata za wpłaty gotówkowe:

dokonywane w Oddziale PKO przy Placu Juranda 1

wynosi 4,00 zł niezależnie od kwoty wpłaty

dokonywane w Agencji PKO przy ul. Żeromskiego 37B wynosi:

w kwocie do 1000,00 zł – 2,50 zł

w kwocie powyżej 1000,00 zł – 0,5% liczone od całej wpłaty – czyli przy kwocie np. 1200,00 zł zostanie naliczona opłata 6,00 zł (1200,00 zł*0,5%)

Zatem dla kwot wyższych niż 1000 zł bardziej opłacalne są wpłaty gotówkowe dokonywane w Oddziale PKO przy Placu Juranda 1

Dla kwot niższych niż 1000 zł taniej wychodzą wpłaty dokonywane w Agencji PKO przy ul. Żeromskiego 37B