Kontakt

Sekretariat Spółdzielni

tel.: 89 624 28 65

Administracja Narońskiego 2   

tel.: 89 624 31 46

Administracja Solidarności 9 

tel.: 89 624 22 64

E-mail: sekretariat@smodrodzenie.pl

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ODRODZENIE”

12-100 Szczytno, ul. Narońskiego 2

GODZINY PRACY SPÓŁDZIELNI   

Poniedziałek 7⁰⁰ – 17⁰⁰
Wtorek – Piątek 7⁰⁰ – 15⁰⁰

RADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI

Adam Samsel
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Bartosz Roczeń

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Adam Cudak

Sekretarz Rady Nadzorczej

Anna B
öttcher
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Dorota Poniatowska

Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
Paweł Grzegorczyk

Członek Komisji Rewizyjnej

Wiesław Szczygłowski

Przewodniczący Komisji Techniczno – Ekonomicznej

Karol Argalski

Zastępca Przewodniczącego Komisji Techniczno – Ekonomicznej

Stanisław Kurbat

Członek Komisji Techniczno – Ekonomicznej


adres e-mail Rady Nadzorczej: rada.sm.odrodzenie@wp.pl


Członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni prowadzą dyżury, na których mieszkańcy mają możliwość przedstawienia swoich

bolączek, problemów i pomysłów związanych z funkcjonowaniem Spółdzielni. Dyżury są prowadzone w każdy pierwszy

poniedziałek miesiąca w godzinach 16
– 17⁰⁰ w siedzibie Spółdzielni przy ul. Narońskiego 2. Istnieje również możliwość

indywidualnego kontaktu z członkami Rady Nadzorczej. W takim przypadku prosimy o uzgadnianie terminu poprzez sekretariat
Spółdzielni tel. (89) 624 28 65.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Krzysztof Krakowski
Prezes Zarządu
tel. 89 624 28 65
adres e-mail: kkrakowski@smodrodzenie.pl

Wioletta Budzyńska
Zastępca Prezesa ds. Finansowych – Główny Księgowy
tel. 89 624 28 65
adres e-mail: wbudzynska@smodrodzenie.pl

Jacek Borowy
tel. 89 624 28 65
Zastępca Prezesa ds. Technicznych – Kierownik Działu Technicznego
adres e-mail: jborowy@smodrodzenie.pl

Członkowie Zarządu Spółdzielni prowadzą dyżury w każdy poniedziałek w godzinach 15⁰⁰ – 17⁰⁰ w siedzibie Spółdzielni przy
ul. Narońskiego 2.

Napisz do nas