Zarząd i administracja

RADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI

Adam Samsel
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Bartosz Roczeń
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Adam Cudak
Sekretarz Rady Nadzorczej
Anna Böttcher
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Dorota Poniatowska
Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
Paweł Grzegorczyk
Członek Komisji Rewizyjnej
Wiesław Szczygłowski
Przewodniczący Komisji Techniczno – Ekonomicznej
Karol Argalski
Zastępca Przewodniczącego Komisji Techniczno – Ekonomicznej
Stanisław Kurbat
Członek Komisji Techniczno – Ekonomicznej

adres e-mail Rady Nadzorczej: rada.sm.odrodzenie@wp.pl

Członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni prowadzą dyżury, na których mieszkańcy mają możliwość przedstawienia swoich bolączek, problemów i pomysłów związanych z funkcjonowaniem Spółdzielni. Dyżury są prowadzone w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 1600 – 1700 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Narońskiego 2. Istnieje również możliwość indywidualnego kontaktu z członkami Rady Nadzorczej. W takim przypadku prosimy o uzgadnianie terminu poprzez sekretariat Spółdzielni tel. (89) 624 28 65.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

Krzysztof Krakowski
Prezes Zarządu
tel. 89 624 28 65
adres e-mail: kkrakowski@smodrodzenie.pl

Wioletta Budzyńska
Zastępca Prezesa ds. Finansowych – Główny Księgowy
tel. 89 624 28 65
adres e-mail: wbudzynska@smodrodzenie.pl

Jacek Borowy
tel. 89 624 28 65
Zastępca Prezesa ds. Technicznych – Kierownik Działu Technicznego
adres e-mail: jborowy@smodrodzenie.pl

Członkowie Zarządu Spółdzielni prowadzą dyżury w każdy poniedziałek w godzinach 15⁰⁰ – 17⁰⁰ w siedzibie Spółdzielni przy ul. Narońskiego 2.

1959

Rok założenia

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie w dniu 31.03.1960r. pod numerem A.RS IX-7628