Rada nadzorcza

RADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI

Adam Samsel
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Bartosz Roczeń

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Adam Cudak

Sekretarz Rady Nadzorczej

Anna B
öttcher
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Dorota Poniatowska

Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
Paweł Grzegorczyk

Członek Komisji Rewizyjnej

Wiesław Szczygłowski

Przewodniczący Komisji Techniczno – Ekonomicznej

Karol Argalski

Zastępca Przewodniczącego Komisji Techniczno – Ekonomicznej

Stanisław Kurbat

Członek Komisji Techniczno – Ekonomicznej


adres e-mail Rady Nadzorczej: rada.sm.odrodzenie@wp.pl


Członkowie Rady Nadzorczej Spółdzielni prowadzą dyżury, na których mieszkańcy mają możliwość przedstawienia swoich

bolączek, problemów i pomysłów związanych z funkcjonowaniem Spółdzielni. Dyżury są prowadzone w każdy pierwszy

poniedziałek miesiąca w godzinach 16
– 17⁰⁰ w siedzibie Spółdzielni przy ul. Narońskiego 2. Istnieje również możliwość

indywidualnego kontaktu z członkami Rady Nadzorczej. W takim przypadku prosimy o uzgadnianie terminu poprzez sekretariat
Spółdzielni tel. (89) 624 28 65.

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ODRODZENIE”

12-100 Szczytno, ul. Narońskiego 2

GODZINY PRACY SPÓŁDZIELNI

Poniedziałek 7⁰⁰ – 17⁰⁰
Wtorek – Piątek 7⁰⁰ – 15⁰⁰

Napisz do nas